Úvod > Proč kogenerace >

Porovnání technologie

Porovnání technologie

KOGENERACE versus KONVEKČNÍ ELEKTRÁRNY

Konvenční elektrárny mají velmi malou účinnost, kdy jejich ztráta dosahuje zhruba 60%. Většina ztracené energie má formu tepla, které končí ve chladících věžích a doslova je tepelná energie vypouštěna pánu bohu do oken. Proč se tento přebytek tepla nevyužívá? Protože konvenční elektrárny jsou umístěny daleko od spotřebitelů energie, takže je neekonomické, aby teplo bylo dodáno klientům.

Geografické oddělení mezi výrobou a spotřebou energie má další nevýhody. Elektřina vyrobená ve v elektrárnách musí být přepravena k zákazníkům, což způsobuje další ztráty energie během přenosu prostřednictvím sítě.

Mikrokogenerační jednotka vyrábí elektřinu v místě spotřeby, což snižuje náklady na rozvodné  sítě (síť není zatěžována) a  přenosové ztráty. Kogenerační jednotka využije primární palivo z 96%.

XRGI ® kogenerační jednotky mají ve srovnání se sluneční nebo větrnou energií velkou výhodu v tom, že nejsou závislé na počasí. Z kogenerační jednotky lze zajistit spolehlivé dodávky energií dle vašich požadavků.

Členové

COGEN Czech