Úvod > Mikrokogenerace >

Princip kogenerace

Jak funguje XRGI ®

JAK funguje mikrokogenerační jednotka ®

XRGI ® je kogenerační jednotka využívající princip kogenerace, tedy společné výroby tepla a elektřiny.
Hlavní částí kogenerační jednotky je spalovací motor TOYOTA, který je speciálně upravený na spalování plynu. Energie uvolněná během spalovacího procesu pohání  generátor elektřiny (podobně jako dynamo na kole). Při  chodu motoru vzniká „tzv. odpadní teplo“, které je použito pro vytápění objektu, pro technologické využití nebo výrobu teplé vody.

Mikrokogenerační jednotka je vyspce účinné zařízení, protože výroba elektřiny a tepla probíhá v místě spotřeby, odpadají ztráty rozvodem a je využitá veškerá tepelná i elektrická energie.  Mikrokogenerační jednotky pracují s celkovou účinností vysoce přes 90%. Klasická elektrárna pracuje s celkovou účinností řádově okolo 30%, protože není schopna využít odpadní teplo, které je přes chladící věže odváděno do ovzduší.

Členové

COGEN Czech