Úvod > Mikrokogenerace >

Technická data

Technická data

Mikrokogenerace si na sebe vydělá

Šetří peníze, prostor a čas

XRGI ® je nejkompaktnější kogenerační jednotka ve třídě výkonu (3  kWel až 80 kWel) . Konstrukční řešení umožňuje jednotku umístit téměř kdekoli. Velmi kompaktní rozměry - s šířkou pouze 64/75 cm – jsou vhodné i do stísněných prostor, jednotka tak může být snadno integrována do stávajícího  systému dodávek energíí v budově.  Nejen malé rozměry, ale i velmi nízká hlučnost jednotky(max 49dB), ji umožňuje instalovat v místech, kde ještě včera to nebylo možné.

 XRGI ® se skládá ze tří hlavních částí: spalovacího motoru s generátorem elektřiny, Q-distributorem tepla a iQ-řídicí jednotky. Motor má dlouhou životnost a extrémně nízké nároky na údržbu. V závislosti na modelu jednotky jsou servisní intervaly od 6500 do 10.000 hodin.

iQ inteligentní řídicí jednotka

Můžete si vybrat mezi řízením jednotky na základě odběru elektřiny nebo odběru tepla. Popřípadě lze jednotku řídit i na základě tarifu. Řídicí jednotka neustále analyzuje vaše potřeby a automaticky zajišťuje optimální provoz.

V řídící jednotce je instalován program pro inteligentní řízení akumulační nádoby, řídící jednotka je komunikačně propojena s hydraulickým modulem pro distribuci tepla (Q-heat distributor).  Řídící  systém udržuje teplotu topné vody konstantní, i když teplota vratné kolísá. Inteligentním řízení akumulace dosahujeme dlouhodobý a efektivní provoz (zabraňuje vypínání a cyklování jednotky). Řídící jednotka umožňuje rychle se přizpůsobit neustále se měnícím trhu s energií a umožňuje flexibilně měnit  provozní strategii, aby provoz jednotky dosahoval maximální efektivity.

Šetrná k životnímu prostředí

Mikrokogenerace XRGI ® má velmi nízký  primární energetický faktor (jen 0,36) a dosahujev celkové míry účinnosti až 96% (bez rekuperace spalin).

Členové

COGEN Czech